praktische informatie

“In de relaties liggen de hulpbronnen en krachten die een mens nodig heeft om verantwoording te nemen voor en vorm te geven aan zijn eigen leven”

VERGOEDING

De behandeling kan in een aantal gevallen voor vergoeding in aanmerking komen:

Zorgverzekeraars
De behandeling wordt door een groot aantal ziekenfondsen (deels) vergoed vanuit het aanvullend pakket. Vergoeding valt onder alternatieve/complementaire geneeswijze of onder psychosociale therapie op grond van mijn lidmaatschap van de NVPA en inschrijving in het RBCZ-register. Bekijk hier het vergoedingenoverzicht. Wil je gebruik maken van deze vergoeding, dan dien je zelf de factuur in bij jouw zorgverzekeraar.

Vergoeding door de gemeente (jeugdhulp)
Ik heb een contract met de gemeente Noord-Limburg, waardoor de hulp aan jeugdigen en hun gezin door de volgende gemeentes vergoed wordt: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als  behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld sessie contextuele hulpverlening of psychosociale behandeling
 • de kosten van het consult

 

KLACHTEN

Wat te doen als je een klacht hebt over mij of de gevolgde behandeling ?
Via deze link kun je een formulier downloaden met informatie over de klachtenregeling.

 

TARIEVEN

Individuele behandeling 75 euro per sessie (vrijgesteld van BTW)

Gezinsbehandelling, ouder-kind- of relatiegesprek, 90 euro per sessie (incl. BTW)

Voor meer informatie over mogelijkheden en prijzen: neem contact op.

Marian Sijben / Basic Trust – info@mariansijben.nl – 06 39 77 43 21 – Bergstraat 4  6082AK Buggenum – Kerkstraat 11 5981CD Panningen